Voor een optimale werking van de site en afstemming van uw wensen, maakt deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent de werking van deze cookies verwijzen wij u door naar ons Online Privacy Statement.

Sluiten

Bent u er ook bij?

Goed bestuur en toezicht bij opdrachtgeverschap – KPMG Governance Platform voor bestuurders en commissarissen

Elke corporatie is opdrachtgever en opdrachtgeverschap wordt steeds belangrijker. Corporaties huren externe partijen vaak in voor complexe, kostbare en risicovolle taken, variërend van onderhoud en nieuwbouw tot ICT en bedrijfsvoering. Uit de publicatie ‘Toezicht op opdrachtgeverschap: Inleiding en praktijk voor toezichthouders’ van VTW, met een bijdrage van KPMG, komen interessante vragen naar voren:

- Hoe zorg je er als bestuurder voor dat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau blijft?
- Welke prestatieafspraken maak je met leveranciers en waar kijk je naar bij investeringsbesluiten?
- En in welke mate moet de RvC bij dit thema betrokken zijn? Hoe is de rolverdeling binnen de eigen organisatie?

U krijgt de kans om zich over deze actuele vragen te buigen, in het gezelschap van collega bestuurders én toezichthouders. De bijeenkomst is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring, in een informele sfeer. De interactieve setting van de vorige bijeenkomsten werden hoog gewaardeerd. We hebben een viertal ervaringsdeskundigen bereid gevonden zitting te nemen in het expert-panel en hun ervaringen met u te delen.

Als deelnemer krijgt u met uw collega’s aan tafel uitdagende casuïstiek voorgelegd. Uw oplossingen worden getoetst door het expert-panel en daarbij van goede adviezen en praktijkvoorbeelden voorzien. Jan Joost Wobben (KPMG Advisory, segmentleider woningcorporaties) treedt op als gespreksleider.

Event info

Datum
Woensdag 22 januari 2020

Tijd
15.30 - 18.30

Locatie
NNB

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Joost Wobben